Νένα Αποστολίδου

Η Νένα Αποστολίδου είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολ. του Δ.Π.Θ. (2016). Ολοκλήρωσε δε τον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ιδίου Τμήματος (Μ.Δ.Ε.) το 2018, με βαθμό 9,67. Ο τίτλος της Μεταπτυχιακής της Διατριβής είναι «Οδήγηση Ηλεκτροκίνητων λεωφορείων με αντιστροφείς δύο και τριών επιπέδων».
Τον Ιούνιο του 2018 εγγράφηκε στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του ιδίου Τμήματος, με αντικείμενο « Βέλτιστος σχεδιασμός ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος για την ανάκτηση ενέργειας σε εξηλεκτρισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς».
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και τις εφαρμογές τους στα εναέρια, θαλάσσια και επίγεια εξηλεκτρισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό RESOURCES (MDPI Journal) και συνέδρια του επιστημονικού της πεδίου.
Συμμετέχει, ως ερευνήτρια, σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από τη Βιομηχανία.
Είναι υπότροφος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βάσει των Οριστικών Αποτελεσμάτων και του Καταλόγου των προς χρηματοδότηση Αιτήσεων της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» (Α.Π. 1559/27.04.2018, όπως ισχύει).

Mobirise