Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Μέθοδος ανίχνευσης του φαινομένου της νησιδοποίησης υπό συνθήκες πλήρους ισορροπίας παραγωγής και φορτίου, για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που διασυνδέονται στο δίκτυο με αντιστροφείς πηγής εμπέδησης και μεταγωγέα δικτύου

Εφευρέτες: Ν. Παπανικολάου, Δ. Βογλίτσης, Α. Κυρίτσης.

Περισσότερα...

Έξυπνο σύστημα ολοκληρωμένης προστασίας έναντι νησιδοποίησης, διακοπής του ουδέτερου αγωγού, ρευματοκλοπής

Εφευρέτες: Ν. Παπανικολάου, Σ. Φραντζεσκάκης, Χ. Χριστοδούλου. Υπό Έκδοση.