Η ομάδα των Ηλεκτρονικών Ισχύος του ΔΠΘ (PEL@DUTH) δημιουργήθηκε το 2013, με βασικούς στόχους την ανάπτυξη του επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας στα Ηλεκτρονικά Ισχύος και τη διάδοση των εφαρμογών τους στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στην πράσινη & βιώσιμη ανάπτυξη.
Η PEL@DUTH παρέχει σήμερα σημαντικό εκπαιδευτικό έργο στα Ηλεκτρονικά Ισχύος, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θεωρητικό και σε εργαστηριακό επίπεδο, στοχεύοντας διαρκώς στην εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών εκπαίδευσης και έρευνας. Το επίπεδο συνεργασιών της PEL@DUTH σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και με τον Βιομηχανικό κλάδο είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σημαντικό αριθμό συμμετοχών σε συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα, θέσεων πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακού επιπέδου, ανταλλαγές φοιτητών και επισκέψεις Καθηγητών.
Σήμερα η ομάδα PEL@DUTH συντονίζεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Παπανικολάου, στελεχώνεται δε από υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και μεταδιδακτορικούς συνεργάτες. 

Mobirise

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών μετατροπέων για τη διασύνδεση μεμονωμένων φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάνελ στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Η τεχνολογία αυτή, γνωστή και ως Φ/Β Πλαίσια Εναλλασσομένου Ρεύματος (AC-PV Modules) ...

Mobirise

Ηλεκτροκίνητα Μέσα Μεταφοράς

Ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας προσεγγίζεται πολύπλευρα: με τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης στα ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα, με την υιοθέτηση έξυπνων και προσαρμοζόμενων αλγορίθμων ελέγχου της λειτουργίας του οχήματος ...

Τελευταία Νέα