Προπτυχιακά Μαθήματα

01

Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος

Υλοποίηση διακοπτικών κυκλωμάτων ισχύος, Ημιαγωγικά Στοιχεία Ισχύος, Ημιαγωγικές Απώλειες Ισχύος, Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος, Υπολογισμοί Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρονικών Ισχύος, Ανορθωτικές Διατάξεις με Διόδους και με Θυρίστορ 1, 2, 3, 4, 6, 12 παλμών, Κυκλώματα εξαναγκασμένης σβέσης με Θυρίστορ. Το μάθημα περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες επικεντρώνονται στην κατανόηση των διατάξεων φυσικής και εξαναγκασμένης σβέσης με Θυρίστορ. 

02

Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές Ι

Ανάλυση των βασικών τοπολογιών ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος Σ.Τ/Σ.Τ, Σχεδιασμός μαγνητικών στοιχείων για κυκλώματα ηλεκτρονικών ισχύος, Η τεχνική παλμοδότησης PWM, Ανάλυση των τοπολογιών διακοπτικών μετατροπέων Σ.Τ./Σ.Τ. χωρίς μετασχηματιστή απομόνωσης, Ανάλυση των τοπολογιών διακοπτικών μετατροπέων Σ.Τ./Σ.Τ. με μετασχηματιστή απομόνωσης, Παραδείγματα σχεδιασμού παλμοτροφοδοτικών.
Το μάθημα περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες επικεντρώνονται στην κατανόηση των κυριότερων τοπολογιών Σ.Τ. / Σ.Τ. 

03

Ηλεκτρονικά Ισχύος & Εφαρμογές ΙΙ

Ανάλυση της λειτουργίας των μετατροπέων Σ.Τ./Ε.Τ. (αντιστροφείς) τετραγωνικού παλμού: Ημιγέφυρα, πλήρης γέφυρα (μονοφασική – τριφασική), Βελτιωμένες μέθοδοι παλμοδότησης. Οι τεχνικές SPWM και υστέρησης, Η τεχνική Space Vector PWM, Νέες τοπολογίες αντιστροφέων (πολλαπλών επιπέδων, H5, H6 κ.λπ.), Αντιστροφείς πηγής ρεύματος, Εφαρμογές των αντιστροφέων στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην εκμετάλλευση των Α.Π.Ε. Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτικό εργαστηριακό μέρος, όπου οι φοιτητές (σε ομάδες των 3ων) μελετούν και κατασκευάζουν μία ηλεκτρονική διάταξη ισχύος. 

04

Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος

Λεπτομερής βιομηχανικός σχεδιασμός μετατροπέων ισχύος (υπολογισμός απωλειών, αρχές σχεδιασμού συστημάτων ψύξης για διακοπτικούς μετατροπείς, παραδείγματα και εφαρμογές), Ανασκόπηση παλμοτροφοδοτικών (πεδία εφαρμογών, επιλογή τρανζίστορ ισχύος με βάση τις αποδεκτές απώλειες ισχύος κ.λπ.), Δίοδοι Ισχύος (δομή διόδων ισχύος, ανάλυση των απωλειών ισχύος, επιλογή κατάλληλων διόδων ισχύος και υπολογισμός των αναμενόμενων απωλειών ισχύος κ.ά.), Εξομοίωση και σχεδιασμός παροχών ισχύος συντονισμού (εισαγωγή στις διακοπτικές διατάξεις συντονισμού, ανάλυση των κυματομορφών τάσης – ρεύματος, απώλειες ισχύος στα κυκλώματα συντονισμού, εφαρμογή των κυκλωμάτων συντονισμού σε διατάξεις παλμοτροφοδοτικών, σχεδιασμός παροχών ισχύος συντονισμού), Εξομοίωση και σχεδιασμός παροχών ισχύος μοναδιαίου συντελεστή ισχύος (βασικές αρχές διόρθωσης του συντελεστή ισχύος σε διακοπτικές παροχές ισχύος, ανάλυση των μονοφασικών παροχών ισχύος μοναδιαίου συντελεστή ισχύος, ανάλυση των τριφασικών παροχών ισχύος μοναδιαίου συντελεστή ισχύος), Μετατροπείς οδήγησης μικροκινητήρων (ανάλυση μετατροπέων οδήγησης μικροκινητήρων μαγνητικής αντίδρασης, υστέρησης, brushless, βηματικών), Ηλεκτρονικό ballast (ανάλυση του κλασικού ballast, ανάλυση του ηλεκτρονικού ballast, διατάξεις ηλεκτρονικού ballast). 

Διπλωματικές Εργασίες

Δείγμα των διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί στο Εργαστήριο των Ηλεκτρικών Μηχανών του τμήματος ΗΜΜΥ του ΔΠΘ, με αντικείμενο τα ηλεκτρονικά ισχύος