Θερινό Σχολείο

Με σκοπό την ανάδειξη των προοπτικών διεπιστημονικής εκπαίδευσης, έρευνας και σταδιοδρομίας στο πεδίο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού τομέα, καθώς και λόγω του έντονου ενδιαφέροντος για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης / μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στο εν λόγω αντικείμενο, διεξήχθη για πρώτη φορά τον Ιούλιο 2019 στο Δ.Π.Θ το Summer School με τίτλο “Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας” - “Advances on Building Energy Management Systems”. Πραγματοποιήθηκε δε με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών/Ομάδα Ηλεκτρονικών Ισχύος (PELGROUP@DUTH) και του Εργαστηρίου Μικροτεχνολογίας & Νανοτεχνολογίας (MNTL@DUTH) του Τμήματος ΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ.

Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύφθηκαν, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο, από το εν λόγω Summer School περιλαμβάνουν τα εξής:

01.

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης (Energy Management Systems)

02.

Κτήρια Mηδενικής Eνεργειακής Kατανάλωσης (nearly Zero Energy Buildings - nZEB)

03.

Κτηριακές Eγκαταστάσεις Α.Π.Ε. (Renewable Energy Systems for Building Applications)

04.

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (Energy Storage Systems)

05.

Έλεγχος Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος με Mικροελεγκτές (Microcontrollers and Power Electronics Applications)

Το πρόγραμμα διδασκαλίας του Summer School περιελάμβανε 30 ώρες θεωρίας και 30 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων, μέσω των οποίων οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με τις αντίστοιχες εφαρμογές. Σε αυτό το πλαίσιο, παραδόθηκαν διαλέξεις τόσο από Καθηγητές και Ερευνητές - Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος ΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. Όσον αφορά το εργαστηριακό μέρος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διεκπεραιώσουν έξι στοχευμένες εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του Summer School. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να υλοποιήσουν ένα θεματικό Project της προτίμησής τους, υπό την καθοδήγηση ερευνητών των PEL@DUTH και MNTL@DUTH, δίνοντας με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη έμφαση στα αντικείμενα του θερινού σχολείου. Επιπρόσθετα, η επιτυχής ολοκλήρωση του κάθε Project, η οργανωμένη παρουσίαση - υποστήριξή τους και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους, τόσο στο τεχνικό περιοδικό “Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση”, όσο και στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο PACET 2019 “Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications” (Βόλος, 8-9 Νοεμβρίου 2019), έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες και ανέδειξε τις δυνατότητές τους για έρευνα και καινοτομία. Τέλος, το πρόγραμμα διδασκαλίας υποστηρίχθηκε σημαντικά από διαλέξεις εξωτερικών συνεργατών των δύο ομάδων, επιστημόνων - στελεχών εταιρειών (ON Semiconductor, Germany & True Green Capital, USA) και επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου Κ.Α.Π.Ε.). Έτσι, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν γι’ αυτά τα τεχνολογικά ζητήματα αιχμής, καθώς και για τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται, με ανθρώπους της έρευνας και της βιομηχανίας.
Κλείνοντας, η επιτυχής διεξαγωγή του 1ου Summer School, η ανάδραση από τους συμμετέχοντες και από τους καλεσμένους επιστήμονες, καθώς και ο ενθουσιασμός των μελών των ερευνητικών μας ομάδων, μας δίνουν την ώθηση για την εδραίωση του συγκεκριμένου θεσμού, ως ένα ολοκληρωμένο διεπιστημονικό Summer School για τις σύγχρονες εξελίξεις στη διαχείριση και αποθηκευση ενέργειας στον κτηριακό τομέα. 

Mobirise
Mobirise

Οι εργασίες σχετικά με τις εφαρμογές των μικροελεγκτών στα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοσιεύθηκαν και παρουσιάστηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο PACET 2019

Mobirise

Οι εργασίες σχετικά με τις μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων δημοσιεύθηκαν στο τεχνικό περιοδικό “Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση”