Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος
(Μάθημα της κατεύθυνσης Τεχνολογιών Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

• Μοντελοποίηση ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος.
• Σχεδιασμός και μοντελοποίηση των συστημάτων ελέγχου των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος (βρόχοι ελέγχου ρεύματος, στιγμιαίας ισχύος).
• Τεχνικές διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (ΔΣΙ) για την επίτευξη υψηλής ποιότητας ισχύος.
• Μονοφασικοί ΔΣΙ μετατροπείς Ε.Τ./Σ.Τ. (υψίσυχνες τοπολογίες ανύψωσης/υποβιβασμού της τάσης, μεικτές τοπολογίες, τοπολογίες με υψίσυχνο μετασχηματιστή).
• Τριφασικοί ΔΣΙ μετατροπείς Ε.Τ./Σ.Τ. (υψίσυχνες τοπολογίες ανύψωσης/υποβιβασμού της τάσης, μεικτές τοπολογίες, τοπολογίες ανορθωτή τύπου Vienna).
• Διατάξεις ενεργών φίλτρων ισχύος (παράλληλες, σειράς και υβριδικές τοπολογίες).
• Έλεγχος ενεργών φίλτρων ισχύος (βασιζόμενος στον έλεγχο της στιγμιαίας ισχύος).
• Διατάξεις υποστήριξης της τάσης του δικτύου.
• Διασύνδεση αντιστροφέων ισχύος στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
• Ηλεκτρονικοί μετατροπείς για τη διασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων. 

Διδακτορικές Διατριβές

Μεταπτυχιακές Διατριβές