Δημήτριος Μπαρός 

Ο Δημήτριος Μπαρός είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολ. του Δ.Π.Θ. (2015). Ολοκλήρωσε δε τον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ιδίου Τμήματος (Μ.Δ.Ε.) το 2017, με βαθμό 9,46. Ο τίτλος της Μεταπτυχιακής του Διατριβής είναι « Μελέτη της ενσωμάτωσης της αντιστροφής τάσης πολλαπλών επιπέδων στην ασύρματη μεταφορά ισχύος ».
Τον Ιούνιο του 2017 εγγράφηκε στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του ιδίου Τμήματος, με αντικείμενο «Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος για μικροδίκτυα».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και τις εφαρμογές τους στις Α.Π.Ε. και στα Μικροδίκτυα.
Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (IEEE Transactions and Journal) και συνέδρια του επιστημονικού του πεδίου.
Συμμετέχει, ως ερευνητής, σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από τη Βιομηχανία.
Είναι υπότροφος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βάσει των Οριστικών Αποτελεσμάτων και του Καταλόγου των προς χρηματοδότηση Αιτήσεων της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» (Α.Π. 1559/27.04.2018, όπως ισχύει).

Mobirise