Σύλλας Φραντζεσκάκης

Ο Σύλλας Φραντζεσκάκης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. Ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο σπουδών του τον Μάρτιο του 2018. Τον Απρίλιο του 2018 εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου τμήματος με κατεύθυνση ειδίκευσης “Ηλεκτρικοί Μετατροπείς Ισχύος για την Εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο ηλεκτρικών μετατροπέων ισχύος και τις εφαρμογές τους στις Α.Π.Ε.
Έχει συμμετάσχει, ως ερευνητής, σε χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε ερευνητικά προγράμματα.

Mobirise