Φαίδρα Κοταρέλα  

Η Φαίδρα Κοταρέλα είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. (2017).
Τον Οκτώβριο του 2017 εγγράφηκε στον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Μ.Δ.Ε.), εξειδικεύοντας στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος. H Μεταπτυχιακής της Διατριβή σχετίζεται με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των κτηρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και την σχετική επίβλεψη της ελληνικής νομοθεσία που αφορά τις Α.Π.Ε.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, τα ηλεκτρονικά ισχύος, την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Α.Π.Ε. και τις εφαρμογές αυτών.
Συμμετέχει, ως ερευνήτριας, σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από τη Βιομηχανία.

Mobirise