Αναστάσιος Κυρίτσης 

Ο Αναστάσιος Κυρίτσης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολ. (2003) και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (2009).
Είναι ερευνητής στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης της ερευνητικής ομάδας Ηλεκτρονικών Ισχύος του Δ.Π.Θ.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά σημαντικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους, με αντικείμενο τις Α.Π.Ε. και τα Μικροδίκτυα (“EU-DEEP”, “PV-ERA-NET”, “More Microgrids”, “ERA-NET SmartGrids”, “DERlab”, DERri”, “HiPe-PV”, “Install+RES”, “BFIRST”, “Smart Build”, “ECOMARINE”, “ELECTRA IRP”, “EU HEROES”, “ERIGRID”).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους Ηλεκτρονικούς Μετατροπείς Ισχύος και τις εφαρμογές τους στις Α.Π.Ε. και στην Ποιότητα Ισχύος.
Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (IET and Elsevier Journals) και συνέδρια του επιστημονικού του πεδίου.
Είναι μέλος του Τ.Ε.Ε από το 2004 και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ηλεκτρομη-χανικής Μετατροπής Ενέργειας του Τ.Ε.Ε. κατά τα έτη 2005-2010.
Συμμετέχει σε κρίσεις επιστημονικών εργασιών στα επιστημονικά περιοδικά Energy Conversion and Power Electronics IEEE Transactions, Solar Energy, Renewable Energy and Renewable & Sustainable Energy Journals of Elsevier, καθώς και στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια Power Electronics Specialists Conference (PESC) και IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE).

Mobirise