Αλέξανδρος Μπουμπάρης 

Ο Αλέξανδρος Μπουμπάρης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολ. του Δ.Π.Θ. (2017). Ολοκλήρωσε δε τον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ιδίου Τμήματος (Μ.Δ.Ε.) το 2018, με βαθμό 9,75. Ο τίτλος της Μεταπτυχιακής του Διατριβής είναι «Μελέτη του φαινομένου της νησιδοποίησης σε δίκτυο διανομής με πολλαπλές διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής».
Τον Ιανουάριο του 2019 εγγράφηκε στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του ιδίου Τμήματος, με αντικείμενο «Σχεδιασμός της επόμενης γενιάς φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων με προσανατολισμό στα μελλοντικά δίκτυα διανομής με μαζική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και τις εφαρμογές τους στις Α.Π.Ε., τα ηλεκτρικά οχήματα καθώς και εφαρμογές θερμοηλεκτρικής ψύξης/παραγωγής ενέργειας.
Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (IEEE Journals) και συνέδρια του επιστημονικού του πεδίου.
Έχει συμμετάσχει, ως ερευνητής, σε χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε ερευνητικά προγράμματα.

Mobirise