Μανώλης Καραμπάσης 

Ο Μανώλης Καραμπάσης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Εργάζεται ως production manager στην εταιρία ThraceNG του ομίλου πλαστικών Θράκης (Thrace Group).

Mobirise