Συμεών Φουντουκίδης

Ο Συμεών Φουντουκίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολ. του Δ.Π.Θ. (2020), με βαθμό 8,1.
Τον Φεβρουάριο του 2020 εγγράφηκε στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου Τμήματος, με αντικείμενο «Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος στα Μέσα Μεταφοράς».

Mobirise