Κωνσταντίνος Μπάμπουρας 

Ο Κωνσταντίνος Μπάμπουρας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολ. του Δ.Π.Θ. (2017). Ολοκλήρωσε δε τον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ιδίου Τμήματος (Μ.Δ.Ε.) το 2018, με βαθμό 9,62. Ο τίτλος της Μεταπτυχιακής του Διατριβής είναι «Υλοποίηση της μεθόδου Space Vector Modulation με την χρήση FPGA για την παλμοδότηση πολυεπίπεδων αντιστροφέων ». Από τον Ιούνιο του 2019 εργάζεται ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στον τομέα της Αεροναυτικής.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και τις εφαρμογές τους στις Α.Π.Ε.

Mobirise