Αναστάσιος Β. Ντερέκας   

Ο Αναστάσιος Β. Ντερέκας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολ. του Α.Π.Θ. (2017).Τον Οκτώβριο του 2018 εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου τμήματος του Δ.Π.Θ, με αντικείμενο «Ηλεκτρικοί Μετατροπείς Ισχύος σε Μέσα Μεταφοράς».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό «Θερμοηλεκτρικών Διατάξεων σε Μέσα Μεταφοράς» για ανάκτηση ενέργειας (WHR), που αποτελεί και τον τίτλο της επικείμενης μεταπτυχιακής του διατριβής.
Έχει εργαστεί τόσο στην βιομηχανία όσο και στον τομέα των κατασκευών, ενώ από το 2008 έως σήμερα, υπηρετεί αδιάλλειπτα την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ως Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Mobirise