Νικόλαος Παπανικολάου 

Ο Δρ.-Μηχ. Νικόλαος Παπανικολάου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα ΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικά Ισχύος». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, καθώς και τις εφαρμογές τους στα έξυπνα μικροδίκτυα, στα εξηλεκτρισμένα μέσα μεταφοράς, στις Α.Π.Ε. και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας.
Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 100 επιστημονικές και τεχνικές εργασίες στο γνωστικό του αντικείμενο, οι οποίες έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα (περισσότερες από 1.300 αναφορές σύμφωνα με τη βιβλιογραφική πηγή Google Scholar).
Έχει να επιδείξει εικοσαετή εμπειρία στη Βιομηχανία Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον σχεδιασμό – διεκδίκηση και εκπόνηση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους. Επιπρόσθετα, συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης και ελέγχου ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Είναι επιβλέπων σε 5 Διδακτορικές Διατριβές και σε 1 Μεταδιδακτορική Διατριβή (ενώ 1 Διδακτορική και 1 Μεταδιδακτορική Διατριβή υποστηρίχθηκαν επιτυχώς το 2015 και το 2018). Επίσης, έχει επιβλέψει περισσότερες από 30 Μεταπτυχιακές Διατριβές και Διπλωματικές Εργασίες. Παράλληλα, συμμετέχει σε επιτροπές κρίσης Διδακτορικών Διατριβών σε Ελληνικά και σε Ευρωπαϊκά Παν/μια.
Είναι Διευθυνητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ (1/12/2019 – 30/11/2021) και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.-Περιφέρειας ΑΜΘ.
Είναι μέλος τη συντακτικής ομάδας (Associate Editor) του επιστημονικού περιοδικού SPRINGER ELECTRICAL ENGINEERING και μέλος της συντακτικής ομάδας των επιστημονικών περιοδικών ENERGIES, MDPI (Topic Editor) και CLEAN TECHNOLOGIES, MDPI. Επιπρόσθετα, είναι προσκεκλημένος συντάκτης (Guest Editor) στα εξειδικευμένα τεύχη (Special Issues) “Advance Research on Power Electronics for Sustainable Energy Conversion Systems” (επιστημονικό περιοδικό RESOURCES, MDPI) και “Power Electronics for Energy Saving” (επιστημονικό περιοδικό ENERGIES, MDPI).
Είναι τακτικός κριτής εργασιών σε όλα τα σημαντικά επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού του αντικειμένου (IEEE Transactions / Journals, IET Journals, Elsevier Journals κλπ).
Από το 2015 συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης του Τ.Ε.Ε. για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας Διπλωματούχου ΗΜΜΥ.

Mobirise