Ιωάννης Περπινιάς 

Ο Ιωάννης Περπινιάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986.
Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολ. του Ε.Μ.Π (2009) και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (2016).
Από τον Ιανουάριο του 2018 έως και σήμερα εργάζεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελλάδος, στο τμήμα Ηλεκτρικών Δικτύων.
Ο τίτλος της Διδακτορικής του Διατριβής είναι «Συμβολή στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος για διασυνδεδεμένα με το δίκτυο χαμηλής τάσης φωτοβολταϊκά συστήματα»
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος με έμφαση στη διεσπαρμένη παραγωγή φωτοβολταϊκών συστημάτων χαμηλής τάσης.
Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (IET and Elsevier Journals) και συνέδρια του επιστημονικού του πεδίου.
Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής, σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από τη Βιομηχανία.
Είναι επίσης μέλος του Τ.Ε.Ε από τον Μάρτιο του 2010.

Mobirise