Φώτης Βαλσαμάς

Ο Φώτης Βαλσαμάς  είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχ. Υπολ. του Δ.Π.Θ. (2016). Ολοκλήρωσε δε τον Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του ιδίου Τμήματος (Μ.Δ.Ε.) το 2018, με βαθμό 9,54. Ο τίτλος της Μεταπτυχιακής του Διατριβής είναι «Προηγμένες τεχνικές ανίχνευσης του φαινομένου της νησιδοποίησης για διεσπαρμένες φωτοβολταϊκές μονάδες».
Τον Ιούνιο του 2018 εγγράφηκε στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του ιδίου Τμήματος, με αντικείμενο «Σχεδιασμός της επόμενης γενιάς μετατροπέων διασύνδεσης με προσανατολισμό στα δίκτυα διανομής με μαζική διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση, τον έλεγχο και τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος και τις εφαρμογές τους στις Α.Π.Ε. καθώς και την ενσωμάτωση αυτών στο υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο.
Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (IEEE Transactions and Journals, IET) και συνέδρια του επιστημονικού του πεδίου.
Συμμετέχει, ως ερευνητής, σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από τη Βιομηχανία.
Είναι υπότροφος του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βάσει των Οριστικών Αποτελεσμάτων και του Καταλόγου των προς χρηματοδότηση Αιτήσεων της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» (Α.Π. 1559/27.04.2018, όπως ισχύει).

Mobirise